Ympning

21 augusti, 2020

Nedan följer en beskrivning signerad Ulf Lagerqvist som varit införd i Bitidningen nr 7/8 2011

  1. Mät upp 3% av den nyslungade honungen i ett kärl med lock Ex. 50 kg, 0,03×50=1,5 Kg Förvara din nyslungade honung i rumstemperatur tills ympen är klar
  2. Väg upp och tillsätt kristalliserad honung*. Antingen från en köpt burk eller en av dina egna, motsvarande 10% av honungen från punkt 1. Blanda med elvisp och degkrokar i 1 minut. Förvara ympen i kylskåp. Ex. 0,10×1,5=0,15 Kg
  3. Blanda ympen ordentligt två gånger per dag med degkrokar under ca 30 sekunder. Ympen får inte bli varm.
  4. Fortsätt att blanda ympen två gånger per dag. Ympen är klar när den känns fast direkt från kylen men blir krämig när man blandar den. Det tar 1-3 dagar ev någon dag mer beroende på vattenhalt.
  5. Från 50Kg-kärlet häller Du över så mycket att ympkärlet nu innehåller den dubbla mängden. Alltså lika delar nyslungat som det finns ymp. Blanda väl. Nu är ympen flytande och kan blandas ner i honungskärlet.
  6. Låt ympen rinna i en fin stråle under tiden Du blandar. När honungen är helt genomfärgad av ympen är den klar att tappas på burk. Förvara gärna burkarna i rumstemperatur i ett dygn och ställ dem sedan svalt** och mörkt.

Honungen är oftast genomkristalliserad efter ca 3 veckor.

* Det är viktigt att man tar en så fin/slät honung som möjligt. Ju finare ju bättre resultat.
** Med svalt menas 14-15 grader
** Det som händer om honungen förvaras varmare är att det tar längre tid innan den kristalliserar/stelnar.
Optimal kristalliseringstemperatur är (14-15 grader). Det innebär inte bara tiden det tar innan honungen stelnat. Optimal kristallisering innebär också
att kristallerna blir så små som möjligt, det som får oss att uppleva honungen som slät. Men honungen blir förmodligen både slätare och mjukare om
man ympar vid 18 grader än om man rör honungen vid samma temperatur.

Tips:Tappa lite honung genom kranen och rör ner den i honungen igen. Risken är annars att de första burkarna fylls med honung
som inte är tillrckligt blandad med ympen.

[pdfjs-viewer url=”https%3A%2F%2Fwww.biodlarna.se%2Fapp%2Fuploads%2Fsites%2F72%2F2020%2F08%2FYMPNING.pdf” viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true]