Slungning

*Pris slungning
100kr/dag för medlemmar.
Bokas hos Brita B 070-363 89 02.
Betalas i förskott, kontant till Brita alt. BG 696-4647 märk med ”slungning”.
*Gemensam städning av slunga av dom som använt, är sista lördagen i september kl 10,00.
//Anita