Kallelse till Årsmöte

26 oktober, 2020

ÅRSMÖTE för Leksands Biodlarförening

Torsdagen den 19 november 2020 kl. 18,30

I Församlingshemmet S:t Persgården, Kyrkallén 6
Sedvanliga årsmötesförhandlingar
Föreningen bjuder på kaffe och smörgås

Meddela senast 14 november att du kommer.
Skicka svar till leksands.biodlarforening@gmail.com eller sms:a till 070-326 18 46

Ev. motioner lämnas till styrelsen omgående.
Förslag till valberedningen och ev. avsägelser, lämnas snarast valberedningen.
Tel: Lasse Törnblom 070-545 11 44.
Viktigt för samtliga föreningsmedlemmar att lämna årsrapporten till Anita Lemon, e-post: anitalemon@telia.com, sms 070-326 18 46.

Årsrapport-2020

Eller senast på årsmötet. Blankett finns i Bitidningens oktobernummer, finns även tillhanda under årsmötet.

 

VÄL MÖTT
Styrelsen

Kallelse årsmöte 2020