Kallelse till Årsmöte!

11 oktober, 2022

Kallelse till ÅRSMÖTE för Leksands Biodlarförening.
Måndagen den 14 november 2022 kl. 18.30
I Församlingshemmet S:t Persgården, Kyrkallén 6

Sedvanliga årsmötesförhandlingar
Föreningen bjuder på lättare förtäring.
Meddela senast 7 november att du kommer.
Skicka svar till leksands.biodlarforening@gmail.com eller sms:a till 070-326 18 46.

Ev. motioner lämnas till styrelsen omgående.
Förslag till valberedningen och ev. avsägelser, lämnas snarast valberedningen.
Tel: Lasse Törnblom 070-545 11 44.

 

VÄL MÖTT

Styrelsen