Kallelse till Årsmöte

26 oktober, 2021
Kallelse till

ÅRSMÖTE för Leksands Biodlarförening

Måndagen den 15 november 2021 kl. 18.30

I Församlingshemmet S:t Persgården, Kyrkallén 6

Sedvanliga årsmötesförhandlingar
Föreningen bjuder på lättare förtäring.
Meddela senast 10 november att du kommer.
Skicka svar till leksands.biodlarforening@gmail.com eller sms:a till 070-326 18 46.
Ev. motioner lämnas till styrelsen omgående.
Förslag till valberedningen och ev. avsägelser, lämnas snarast valberedningen.
Tel: Lasse Törnblom 070-545 11 44.

VÄL MÖTT

Styrelsen

 

Kallelse årsmöte 2021