Honung en söt svensk historia.

13 april, 2023

Honung.

En söt svensk historia.  

För att få fram ett halvt kilo honung måste bisamhället tillryggalägga en flygsträcka som kan mätas i varv runt jorden. Så – grattis om du har förmånen att kunna äta från en burk med äkta
svensk honung. Den lena naturprodukten är så eftertraktad av oss konsumenter att
bina verkligen måste vara ”flitiga som bin” för att hinna.

Honungen används naturell som sötningsmedel, som smakförhöjare i matlagning och till massor av annat där man söker den välgörande goda aromen. Bina har emellertid sin största betydelse på ett helt annat plan än som producenter av honung. De svarar för transporten av pollen från den ena blomman till den andra. En transport utan vilken vilda och odlade växter i allmänhet inte kan utveckla frukter och frön. Binas arbete som pollinatörer är viktigt för det svenska växtriket – och den svenska ekonomin. Den mängd frukter och frön från odlade växter som utvecklas tack vare ett bis blombesök går inte att värdesätta i kronor och ören. En om möjligt ännu större betydelse har bina som
pollinatörer i den vilda vegetationen. Det kan vara bra att känna till innan du nästa gång viftar irriterat när ett bi kommer flygande.

1. Endast svensk honung bidrar till pollineringen i Sverige
– Sveriges biodlare producerar endast hälften av landets konsumtion
– Cirka 3000 ton honung samlar våra svenska bin ihop varje år
Efterfrågan på svensk honung är mycket större än produktionen
2. Fullgod pollinering av raps kan ge skördeökning med 500 kr/ha
– Mellan 15-45% skördeökning har konstaterats i jämförande rapsförsök
– Bina ökar skördarna i såväl vilda som odlade bär- och frukter
– Pollineringens totala värde beräknas till mellan 1-2 miljarder kr
Pollinerande bin ger bättre lönsamhet
3. Professionell fruktodling kräver pollinerande bin
– Binas medverkan till skördeökning är väl dokumenterad
– Fruktens kvalité blir också klart bättre
Pollinerande bin ger bättre lönsamhet
4. Svensk Raps planerar för dubblerad rapsodling
– Nuvarande antal bisamhällen räcker inte till en bra pollinering
av dagens rapsareal
– En flerdubbling av antalet bisamhällen är nödvändig
– Fler bisamhällen kräver också fler biodlare.
Pollinerande bin ger bättre lönsamhet
5. Medelskörden i Sverige är 30 kg honung/bisamhälle
– Honungspriset är ca 30 kr/kg för orörd och grovsilad honung
(i 28 kg:s hink)
– 50 bisamhällen ger dig 30x30x50 = 45 000 kr/år
Endast svensk honung bidrar till pollineringen i Sverige
6. InfoBigården – En turistattraktion som väcker intresse
-”Stickfritt” visas ett bisamhälle för intresserade
– Den lokala biodlarföreningen kan hjälpa till med skötseln av
infobigården – Se www.biodlarna.se för mer info
7. Vitklövern ökar i landet
– Bina medverkar till ökad och jämnare skörd
– Vitklövern är en attraktiv gröda för bina
– Både nektar och pollen hämtas i vitklövern
Pollinerande bin ger bättre lönsamhet
8.Arbetsbesparande metoder testas och utvecklas ständigt
– Bin kan skötas med få ingrepp per år
– Nya kuptyper ger en ”lättare” biodling
Rationell hantering ger lönsamhet
9. Biodlingen måste öka!
– Antalet biodlare och mängden bisamhällen har minskat kraftigt de senaste 20 åren.
– Vi har nu stor brist på pollinerande insekter i det svenska landskapet.
Bättre pollinering – Större honungsproduktion – Ökad lönsamhet
Svensk Biodling – en verksamhet som alla tjänar på!
Trumpetarevägen 5, 590 19 Mantorp,
www.biodlarna.se
Sveriges bönder, bär- och fruktodlare behöver fler pollinerande insekter.
Sverige behöver många fler biodlare.
Är du intresserad eller känner du någon som vill bli biodlare kontakta
närmaste lokalförening eller SBR, Sveriges Biodlares Riksförbund,
så hjälper de till.
Information om biodling hittar du på
www.biodlarna.se