Årsrapport

26 oktober, 2021

ALLA medlemmar bör lämna in årsrapport även om du för tillfället ej har bin.
Rapporten är värdefull för Biodlarnas årsstatistik.
Skickas till leksands.biodlarforening@gmail.com alt lämna SENAST på Årsmötet.

Årsrapport-skrivbar